Deprem bölgesi için yeni kararlar

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan kararnameye nazaran, silinen fatura borçlarına yönelik dava ve icra takipleri de kaldırıldı.

Yeni faturaların ödemeleri ertelendi

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’nın büsbütün Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde elektrik ve doğal gaz abonelerinin 6 Şubat’tan sonraki faturalarının ödemesi, 31 Mayıs’a kadar ertelendi. Bu faturalar Haziran ayından itibaren gecikme artırımı olmaksızın 6 ayda eşit taksitlerle ödenecek.

Bakanlık bütçesinden karşılanacak

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine nazaran, 6 Şubat günü meydana gelen sarsıntılar hasebiyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, sarsıntılar sebebiyle konutu ve/veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır yahut orta hasarlı hale gelen abonelerin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine devredilmiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan fiyatlarda dahil olmak üzere 6 Şubat tarihine kadar tahakkuk edilmiş lakin tahsil edilmemiş elektrik ve doğal gaz tüketim fiyatları ile son okuma tarihinden 6 Şubat tarihine kadarki periyoda ilişkin tüketimler için ilgili tüketim meblağları ve bu abonelerin varsa daha evvelki periyotlara ait ödenmemiş fatura fiyatları Güç ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere ferileri ile birlikte silinecek.

Dava ve icra takipleri sona erecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında silinen fatura fiyatlarına yönelik varsa açılmış dava ve icra takipleri sona erecek. Bu kapsamda sona erdirilen icra takipleri için 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken harçlar ile 30.06.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Konutlarıyla Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1’inci unsurunda düzenlenen harç alınmayacak. Daha evvel alınan harçlar iade edilmeyecek. Bu kapsamda takibi sona eren dava ve icra belgeleri ile ilgili yargılama sarfiyatı ve vekalet fiyatı talebinde bulunulamayacak. Kamu hukuksal kişiliğini haiz aboneler ve genel aydınlatma aboneleri ise bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında olmayacak.

Afet Tekrar İmar Fonu kuruldu

Afet Yine İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna nazaran, doğal afetler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması hedefiyle Afet Yine İmar Fonu kurulacak.

Fonun 7 kişilik Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacak.

Yönetim Kurulu, fondan kaynak transferi yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak meblağını ve harcama programlarını belirleyecek.

Fonun kaynakları; yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe, krediler; bütçeye bu gayeyle konulacak ödenek; Fon tarafından kurum, kuruluşların mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak.

Yönetim kurulu onayı ile kurum ve kuruluşlara aktarılacak

Kanunun hedefine uygun şekilde Yönetim Kurulu tarafından karar verilen projeler için harcama programı kapsamında ve gerçekleşmelere bağlı olarak ödenmek üzere fondan, yönetim kurulu onayı ile ilgili kurum ve kuruluşlara kaynak aktarılacak. Bu halde aktarılan meblağlar, genel bütçe kapsamındaki yönetimler için genel bütçeye, başka yönetimler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine gelir kaydedilecek.

Fon, bağımsız kontrol standartlarına uygun olarak denetlenecek. Fon kaynakları ve aktarılmasına ait mali datalar, en geç üçer aylık periyotlar prestijiyle kamuoyuyla paylaşılacak. Bu çerçevede, kaynak aktarılan yönetimler gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlayacak.

Fon, kurumlar vergisinden muaf olacak. Fonun misyonlarıyla ilgili faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri hasebiyle iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak.

Fonun faaliyetleri hasebiyle yapılan süreçler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan; kendisine yapılan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden; Fonun faaliyetleriyle ilgili süreçler banka ve sigorta muameleleri vergisinden; kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden müstesna olacak.

Fona yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, gelir yahut kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir yahut kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıyeten gösterilmek kaidesiyle beyan edilen gelirden yahut kurum çıkarından indirilebilecek.

Doğal afetler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti ismine sağlanan dış finansmanı, Afet Yine İmar Fonuna karşılıksız tahsis etmeye, Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Herhangi bir dış finansman kaynağının, birebir gaye doğrultusunda, genel bütçe kapsamındaki kamu yönetimleri dışında kalan, bu kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlara münhasıran kullandıracağı dış finansmanı, ilgili kurum ve kuruluşlara karşılıksız tahsis etmeye de Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu kapsamda tahsis edilen fiyatlar karşılığı bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Bakan yetkilendirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir